Tuzilma

«O’zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish respublika markazi»
Davlat unitar korhonasi

TASHKILIY TUZILISHI